Thống kê

Số người đang online: 4
Số truy cập hôm nay: 86
Tổng số người truy cập: 828370

Tìm kiếm

Video

Bản đồ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Thầy Ba | 0907. 228. 279
    My status

Chi tiết sản phẩm

Lục nhâm thời khoá

Mô tả chi tiết:
Giới thiệu cách bấm quẻ trong phong thuỷ, giúp cho những ai muốn nghiên cứu, tìm hiểu biết được rõ hơn. .
     

  

   
 
 
Phép toán này dùng 3 ngón tay, khởi tháng giêng vào cung Đại - an, tháng hai cung Lưu - liên, tháng ba cung Tốc - hỷ, tháng tư cung Xích - khẩu, tháng năm cung Tiểu - cát, tháng sáu cung Không - vong, tháng bảy lại về cung Đại - an, tháng tám cung Lưu - liên, tháng chín Tốc - hỷ, tháng mười Xích - khẩu, tháng mười một Tiểu - cát, tháng mười hai Không - vong. Từ tháng hiện tại (mình bấm độn) khởi ngày mồng một, tính đến ngày hiện tại mình định tham khảo sự việc (ngày coi bói). Từ ngày hiện tại, khởi giờ tý, cho đến giờ hiện tại (giờ mình nhận được thông tin sự việc). Ví dụ: tháng tư, ngày mười 19, giờ tuất, có người hỏi mẹ đang bệnh nặng có qua được không; tháng tư tại cung Xích - khẩu điểm mùng một theo chiều thuận đến ngày mười chín lại vào cung Xích - khẩu. Từ cung Xích - khẩu ta điểm giờ tý thuận chiều đến giờ tuất tại cung Lưu - liên. Vậy quẻ ứng vào cung Lưu - liên ta xem lời giải cung Lưu - liên. Đáp án đã lập thành sáu bài thơ, nghiệm xem: xấu, tốt, lành, dữ.
Bàn Tay Tính Lục Nhâm Với Sáu Quẻ

Ngón - trỏ

Ngón - giữa

Ngón - nhẫn

Lưu - liên

Tháng: 2 + 8

Tốc - hỷ

Tháng: 3 + 9

Xích - khẩu

Tháng: 4 + 10

Đại - an

Tháng: Giêng + 7

Không - vong

Tháng: 6 + 12

Tiểu - cát

Tháng: 5 + 11

 

 

 
 
 
Sáu Quẻ Lập Thành
1. Quẻ Đại - an:
    Sao Thanh - long thuộc mộc, thời kỳ; bổn phận bất động. Mưu vọng: chủ con số 1, 5, 7.
              Thơ đoán như sau:
    Đại an sự việc cát xương.
    Cấu tài hãy đến khôn phương mấy là (tây nam)
    Mất của đem đi chưa xa.
    Nếu xem gia sự cả nhà bình an
    Hành nhân còn vẫn ở nguyên
    Bệnh hoạn sẽ được giảm thuyên an toàn
    Tướng quân cởi giáp quy điền.
    Ngẫm trong ý quẻ ta liền luận suy.
2. Quẻ Lưu - liên
    Sao Huyền - vũ thuộc thủy. Thời kỳ: binh kính chưa về (giải ngũ). Mưu vọng: chủ con số 3, 8, 10.
              Thơ đoán như sau:
    Lưu - liên sự việc khó thành,
    Cầu mưu phải đợi thông hanh có ngày,
    Quan sự càng muộn càng hay,
    Người ra đi vẫn chưa quay trở về,
    Mất của phương nam gần kề,
    Nếu đi tìm gấp có bề còn ra,
    Gia sự miệng tiếng trong nhà,
    Đáng mừng thân quyến của ta yên lành
3. Quẻ Tốc - hỷ
    Sao Chu - tước thuộc hỏa. Thời kỳ Người sẽ về đến ngay. Mưu vọng: chủ con số 3, 6, 9.
          Thơ đoán:
    Tốc hỷ vui vẻ đến ngày,
    Cầu tài tưởng quẻ đặt bày Nam - phương,
    Mất của ta gấp tìm đường,
    Thân mùi và ngọ tỏ tường hỏi han (tây nam, nam)
    Quan sự phúc đức chu toàn,
    Bệnh hoạn thì được bình an lại lành,
    Ruộng, nhà, lục súc, thanh hanh,
    Người đi xa đã rấp ranh tìm về.
4. Quẻ Xích - khẩu:
    Sao Bạch - hổ thuộc kim. Thời kỳ: việc quan xấu. Mưu vọng: chủ con số 4, 7, 10.
              Thơ đoán:
    Xích - khẩu miệng tiếng đã đành,
    Lại phòng quan sự tụng - đình lôi thôi,
    Mất của gấp rút tìm tòi,
    Hành - nhân kinh hãi dậm khơi chư về,
    Trong nhà quái - khuyển, quái kê,
    Bệnh hoạn coi nặng động về tây phương,
    Phòng người ếm ngải vô thường,
    Còn e xúc nhiệm ôn hoàng hại thân
5. Quẻ Tiểu - cát:
    Sao Lục - hợp thuộc kim: người mang tin mừng lại. Mưu vọng: chủ con số 1, 5, 7.
              Thơ đoán:
    Tiểu cát là quẻ tốt lành,
    Trên đường sự nghiệp ta đành đắn đo,
    Đàn bà tin tức lại cho.
    Mất của thì kịp tìm dò khôn phương (tây nam)
    Hàng nhân trở lại quê hương,
    Trên đường giao tế lợi thường về ta,
    Mưu cầu mọi sự hợp hòa,
    Bệnh họa cầu khẩn ắt là giảm thuyên,
6. Quẻ Không - vong:
    Sao Câu - trần thuộc thổ. Thời kỳ thưa vắng tin tức. Mưu vọng: chủ con số 3, 6, 9.
              Thơ đoán:
    Không - vong sự việc chẳng lành,
    Tiểu nhân ngăn trở việc đành dở dang,
    Cầu tài mọi sự nhỡ nhàng,
    Hành nhân bán lộ còn đang mắc nàn,
    Mất của của chẳng tái hoàn,
    Hình thương quan tụng mắc oan tới mình;
 
 

 

Sản phẩm khác